Наказ МОН України від 06.10.2010 №930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами)

Склад атестаційної комісії:

Клеменко М.М. – голова атестаційної комісії, директор ліцею;

Костишак Я.В. – заступник голови атестаційної комісії, заступник директора ліцею з навчально-виховної роботи;

Рабешко А.Й. – секретар атестаційної комісії, заступник директора ліцею з виховної роботи;

Члени атестаційної комісії:

Бондаренко Т.Ю. – вчитель інформатики та трудового навчання, голова ПК профспілки (делегована на засіданні ПК ліцею, протокол від 28.08.2019 № 5);

Бойченко С.І. - вчитель математики та фізики, голова шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

Правденко А.П. - вчитель зарубіжної літератури, голова шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу;

Кушнір А.Б. – голова шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Перспективний план – графік атестацій педагогічних працівників по КЗ "Шевченківський ліцей" на 2021 – 2025 роки

Список педагогічних працівників, що атестуються
в 2022/2023 навчальному році по КЗ "Шевченківський ліцей"

№ з/п ПІБ, посада Курси (дата, години) Попередня атестація (дата), кваліфікація/тарифний розряд На що претендує педагогічний працівник
1 Бойченко Світлана Іванівна, вчитель математики та фізики Фізика 08.12.2021 -14.12.2021 (30 год), Математика 01.06.2022-15.06.2022 (30 год) Засідання АК І рівня - 20.03.2018 ІІ рівня – 02.04.2018 Вища категорія, 14 т.р. Вища категорія
2 Рабешко Алла Йосипівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури Українська мова та література 11.01.2022 – 19.01.2021 (60 год) Засідання АК І рівня - 20.03.2018 ІІ рівня – 02.04.2018 Вища категорія, 14 т.р. Вища категорія
3 Маліч Лілія Віталіївна, вчитель початкових класів 18.05.2022-31.05.2022 (30 год), 01.06.2022-15.06.2022 (30 год) Засідання АК І рівня - 20.03.2018, І категорія, 13 т.р. І категорія
4 Кушнір Алла Борисівна, вчитель початкових класів 18.05.2022-31.05.2022 (30 год), 01.06.2022-15.06.2022 (30 год) Засідання АК І рівня - 20.03.2018, 11 т.р. 11 т.р.
5 Гончаренко Наталя Юріївна, вчитель початкових класів 18.05.2022-31.05.2022 (30 год), 01.06.2022-15.06.2022 (30 год) Засідання АК І рівня - 20.03.2018, 11 т.р. 11 т.р.
6 Левенець Алла Миколаївна, вчитель біології, практичний психолог Біологія 08.12.2021-14.12.2021 (30 год), Основи здоров’я 24.11.2021-29.11.2022 (30 год) Засідання АК І рівня – 25.03.2016 ІІ категорія, 12 т.р. І категорія
План роботи
атестаційної комісії з організації та проведення атестації педагогічних працівників
у 2022/2023 навчальному році
№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний
Вересень
1 Внесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби). Вересень Костишак Я.В.
2 Ознайомлення педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію, ст. 54, 57 Закону України «Про освіту» та з іншими нормативно-правовими акта- ми з питань атестації педагогічних працівників. Вересень Костишак Я.В.
3 Підготовка наказу про створення атестаційної комісії, затвердження її складу та ознайомлення педагогічних працівників з цим наказом. До 20.09 Голова АК Клеменко М.М.
Жовтень
1 Оновлення матеріалів у куточку атестації педагогічних працівників ліцею в методкабінеті. жовтень Костишак Я.В. Бондаренко О.Г...
2 Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та даних про проходження підвищення кваліфікації. До 10.10 Костишак Я.В.
3 Оформлення подань до атестаційної комісії школи про проведення позачергової атестації педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій/педагогічних звань. До 10.10 Голова АК Клеменко М.М., секретар АК
4 Оформлення заяв педагогів про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо. До 10.10 Секретар АК
5 Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис. До 20.10 Члени АК
6 Перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації. До 20.10 Костишак Я.В.
7 Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються. До 20.10 Члени АК
8 Вивчення рівня професійної компетентності педагогічного професіоналізму педагогів, їх фахової підготовки, вивчення стану викладання, проведення експертного оцінювання рівня їх кваліфікації, загальної культури для об’єктивного оцінювання їхньої роботи. Листопад-
березень
Члени АК
9 Відвідування відкритих уроків, виховних заходів педагогічних працівників, що атестуються. Листопад-
березень
Члени АК
10 Підготовка наказу «Про атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.». До 20.10 Костишак Я.В.
11 Ознайомлення педпрацівників з графіком проведення атестації під підпис. До 20.10 Секретар АК
12 Подання матеріалів до атестаційної комісії управління освіти і науки. До 10.10 Костишак Я.В.
13 Індивідуальне консультування педагогів щодо проходження атестації. Протягом року Члени АК
Листопад
1 Затвердження графіку відкритих уроків, виховних та позакласних заходів, контрольних зрізів знань. До 01.11 Члени АК
2 Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період. Листопад Члени АК
3 Планування виступів учителів, які атестуються, з творчими звітами на педраді, засіданнях методичних спільнот. Листопад Костишак Я.В.
4 Проведення панорами відкритих уроків, заходів, презентацій досвіду роботи вчителів, які атестуються з метою ознайомлення з досвідом роботи. Листопад - березень Вчителі, що атестуються
Грудень
1 Засідання атестаційної комісії І рівня. Поточні питання під час підготовки та проведення атестації. Грудень Клеменко М.М.
Лютий
1 Анкетування батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються. Лютий Психолог
2 Проведення творчих звітів. Лютий Вчителі, що атестуються
3 Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань , фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи. До 15.02 Члени АК
Березень
1 Оформлення творчих доробок/презентацій (портфоліо) з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються. До 01.03 Костишак Я.В. вчителі, які атестуються
2 Складання характеристик діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. До 01.03 Члени АК
3 Оформлення атестаційних листів на встановлення кваліфікаційних категорій (у 2-х примірниках). До 01.03 Костишак Я.В.
4 Ознайомлення педагогічних працівників із характеристикою під підпис. За 10 днів до атестації Секретар АК
5 Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії: 1) про відповідність педагогічних працівників займаній посаді; 2) присвоєння педагогічним працівникам кваліфікацій- ної категорії; 3) відповідність педагогічних працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; 4) присвоєння педагогічним працівникам педагогічного звання; 5) порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; 6) порушення клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічним працівникам педагогічного звання. За графіком до 01.04 Члени атестаційної комісії, вчителі
6 Вручення атестаційних листів під підпис атестованим працівникам. Не пізніше трьох днів після атестації Секретар АК
Квітень
1 Підготовка атестаційних матеріалів та подання клопотання до атестаційної комісії управління освіти і науки Сахновщинської селищної ради про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». До 01.04 Костишак Я.В.
2 Подання на розгляд у вищі атестаційні комісії (у разі наявності) скарг педпрацівників, які атестувались. не пізніш як за 10 днів від дня вручення атестаційного листа Костишак Я.В
3 Підготовка наказу про присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій медпрацівників (встановлення тарифних розрядів). Протягом п’яти днів після засідання АТ Костишак Я.В
4 Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогіч-них звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. у 3-й строк після видання наказу Секретар АК
5 Здійснення атестації педагогічних працівників атестаційною комісією Сахновщинської селищної ради. До 10.04 АК ІІ рівня
6 Підготовка проекту наказу «Про результати атестації педпрацівників у 2022-2023 н.р.» Квітень Костишак Я.В.
7 Подати наказ про результати атестації педагогічних працівників атестаційною комісією ІІ рівня у бухгалтерію для нарахування заробітної плати. Ознайомити педпрацівників з наказом під підпис. Квітень Секретар АК
8 Оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників Квітень Костишак Я.В.
9 Засідання атестаційної комісії за підсумками атестації педагогічних працівників. Квітень Клеменко М.М.
Травень
1 Проведення моніторингу атестації педпрацівників. Травень Костишак Я.В., керівники МО
Кiлькiсть переглядiв: 4249

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.