Річний звіт директора про діяльність
Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019/ 2020 н.р.

Стан і розвиток мережі учнів школи

На початок навчального року в школі навчалося 89учнів. Прибуло – 3, вибув 0 учень. На кінець року навчається 92 учня:
1-4 класів – 41;
5-9 класів – 46;
10 клас – 5 ,
11 клас – 0 учнів.

Результативність навчально-виховного процесу

У навчально-виховному процесі основна увага зверталася на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

На кінець року навчалося 84 учня: атестовано – 73 учня, не атестовано – 11 учнів 1 класу; з інших причин – немає.

В 2019/2020 навчальному році в школі було організоване інклюзивне навчання з учнем 2 класу Лещенко Віктором та учнем 5 класу Сідлаком Владиславом. Асистентами вчителів Бондаренко Т.Ю. та Корнелюк Є.П. були складені індивідуальна програма розвитку дітей, за якою працювали протягом навчального року. В результаті роботи вчителів Тимченко Л.І.. та вчителі, які читають у 5 класі та їх асистентів Бондаренко Т.Ю. та Корнелюк Є.П. були досягнуті такі результати: учень 2 класу із затрудненням опанував свою індивідуальну програму та учень Сідлак Владислав зробив відомий крок уперед, навчився виконувати арифметичні дії з математики, розв’язувати задачі початкового рівня (однокрокові), розв’язувати завдання на відповідність, виконувати завдання з іменованими числами. На кінець навчального року, рекомендовано Інклюзивно-ресурсним центром Сахновщинської районної адміністрації залишити інклюзивне навчання відповідно у 3 та 6 класах.

ІІ семестр 2019/2020 н.р. учні школи закінчили з такими показниками, а саме: з 68 учнів, що атестувалися, 41 учень навчаються на середньому рівні (60%), 21 на достатньому (31,2 %) і лише 6 учнів на високому (8,8%). Це: Марущак Єгор (3 клас), Яценюк Владислав (4клас), Костишак Поліна (5 клас), Калініченко Анастасія (8 клас), Юношев Назар (9 клас), Поліщук Євгеній (9клас).

В порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається зменшення кількості учнів, які навчаються на середньому рівні на 7,6%, на високому рівні навпаки збільшення на 1,3%, на достатньому рівні на 7,7%.

Є резервісти високого та достатнього рівнів. Є учні, які мають заохочувальні бали з деяких предметів. Значний відсоток учнів середнього рівня, що викликає стурбованість. Отже, ці учні не мають стійкого інтересу до знань, причиною чого може бути низька внутрішня мотивація навчальної діяльності, а точніше – не вироблена самою дитиною система пізнання, причиною якої може бути несвоєчасний,а можливо, відсутній зв'язок класного керівника з батьками, невпевненість дитини у своїх знаннях, недостатнє заохочення до знань, їх вагомості в житті. Несвідоме поняття учнями важливості знань дає змогу їм безвідповідального відношення до виконання домашнього завдання. В цьому випадку має спрацьовувати особистісно-орієнтований підхід і, звичайно, робота психолога, де ключовий момент – виявлення причин небажання навчатися ще на ранній стадії.

В цьому році відносно високий показник рівня навчальних досягнень мають учні 3 класу початкової школи – 0,72,основної школи - 10 клас - 0,7. Гірші показники мають учні основної та старшої школи 5 клас – 0,62, 6 клас -0,56, 7 клас – 0,58, 8 клас – 0,63, 9 клас – 0,61.

Своїм рівнем навчальних досягнень (К – 0,56) викликає стурбованість 6 клас, учні якого не переймаються значенням знань в житті в першу чергу – відсутня культура сприймання і відтворення матеріалу уроку, взагалі, часті випадки невиконання домашнього завдання, що є першочерговим завданням в роботі класного керівника та групи дітей та їх батьків.

Взагалі, учні 5, 6, 7 класів мають дуже низькі показники. Викликає занепокоєння рівень знань учнів цих класів. Учні 7 класу мають стабільний показник, який не змінюється з 5 класу, це К – 0,56. Учні вдаються до колективної відповіді, чим вчителю створюють умови необ’єктивного оцінювання. Вчителям використовувати форми і методи на уроках, які зацікавили б дітей.

Учні 8,9 класів мають показник, що нижче показника достатнього рівня. 9 клас – К = 0,61, 8 клас – К=– 0,63. Класним керівникам тримати тісний зв'язок з батьками, де ключовим моментом повинно бути питання – важливість знань у майбутньому для дітей та якісна підготовка до ЗНО в 10 класі.

Коефіцієнт рівня навчальних досягнень за ІІ семестр 2019/2020н.р. по школі – 0,62 (2018/2019 був 0,62). Якщо аналізувати середній бал по предметах, то реальна картина досягнута за рахунок високих балів з таких навчальних предметів як: фізична культура, музика, трудове навчання, образотворче мистецтво, правознавство, художня культура, хімія, Захист Вітчизни, технології, основи здоров’я.

А з інших предметів фізико-математичного, суспільно-гуманітарного циклу середній бал бажав би бути вищим. Це: алгебра(7клас середній бал 5,7), геометрія (7 клас середній бал 5,7), англійська мова (середній бал у 7 класі 4,1). Найгірші результати в учнів 6, 7 класів. Вчителі-предметники повинні виявити об’єктивні причини поверхневого інтересу до знань зі своїх предметів, результатом чого є низький середній бал з кожного предмету, що вони викладають. Здійснювати якісну підготовку до ЗНО, починаючи з 5 класу.

Адаптація учнів 1, 5 класів пройшла без ускладнень та проблемних моментів. Діти першого класу поступово оволодівали шкільну науку, проявляли інтерес до знань.

Актуальним і таким, що потребує контролю з боку адміністрації, залишається взаємовідвідування уроків учителями початкової школи і учителями, які читають предмети у 5 класі з метою наступності і надання допомоги, зокрема по новим критеріям оцінюванням. Про це йдеться мова на кожній нараді, засіданнях ШМО вчителів початкової ланки. Та чомусь результатів не спостерігається.

В жовтні 2019 року в школі проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, переможці направлені на ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учні школи досягли таких результатів: І місце з географії та ІІ місце з фізики зайняв учень 9 класу, Юношев Назар, ІІ місце з фізики та І місце з біології зайняла учениця 8 класу, Калініченко Анастасія, ІІ місце з української мови та літератури, учень 9 класу Поліщук Євгеній. Зубахіна Римма, учениця 9 класу, виборола ІІ місце на районному етапі Міжнародного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, Шикітка Марія , учениця 8 класу ,зайняла І місце з трудового навчання..Ці учні показали добрі результати на ІІІ(обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, вони увійшли в п’ятірку кращих учнів.

Дієвою є робота вчителя фізичної культури Какадія О.С., під керівництвом якого команда з волейболу посіла ІІ місце в районних спортивних змаганнях з волейболу, ІІ місце в обласному зональному етапі чемпіонату України з волейболу серед юнаків загальноосвітніх навчальних закладів, . Команда Какадія О.С. зайняла І місце в спортивних змаганнях з пляжного волейболу, учні школи посіли призові місця з легкої атлетики.

Поряд із досягненнями є ряд недоліків в навчально-виховній роботі. А саме:
· Не брали участь у шкільних турнірах з різних дисциплін;
· Не брали участь в освітніх проектах;
· Не були проведені дні з предметних дисциплін.

Виховна робота

У 2019/2020 навчальному році виховна робота у школі була спрямована на виконання положень законів України, зокрема: листа МОН України від 27.08.2019 «Деякі питання щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді цінних життєвих навичок». Листа МОН від 16.08.2019 « Про національно – патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/ 2020 навчальному році» та реалізацію проблеми школи «Виховання компетентних особистостей, здатних до критичного мислення, самовиховання, конструктивної соціалізації, творчого застосування набутих знань».

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педрадах, шкільному методичному об’єднанні класних керівників, засіданнях ради школи, батьківських зборах; проводились оперативні наради класних керівників.

На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання:

Вересень – 1. Про планування виховної роботи на новий навчальний рік відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення виховної роботи у 2019 – 2020 н.р.
2. Про компетентнісний підхід у виховній роботі.
3. Про роботу школи з питань попередження дитячого травматизму, охорона життя та здоров’я дітей.
4. Про роботу педагогічного колективу з профілактики та попередження злочинності серед дітей.

Листопад – Про превентивне виховання як цілісної системи дій педагогічного колективу.
Грудень – 1. Про роботу школи по соціальному захисту дітей.
2. Про стан техніки безпеки в школі.
3. Про виконання плану виховної роботи школи за І семестр.

На нарадах при директорові розглядалося безліч питань пов’язаних з виховним процесом у школі, серед них такі: про результати участі учнів школи у різних шкільних та позашкільних заходах; про роботу з пільговими категоріями сімей, профілактики травматизму, правопорушень, злочинності; про стан відвідування учнями школи та гуртків; підсумки проведення літнього оздоровлення учнів та планування оздоровлення влітку 2020 року; про організацію чергування учнів, вчителів у школі; про підсумки роботи з обліку працевлаштування випускників 11 класу; про соціальний захист дітей; про спільну роботу сім'ї, громадськості з формування моральної культури школярів; про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят; про систему роботи класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу; про роботу педагогічного колективу з удосконалення військово-патріотичного виховання.

З метою підвищення професійної компетентності сучасного класного керівника, надання методичної допомоги в організації виховного процесу упродовж 2019/ 2020 н.р. у школі було організовано роботу шкільного методичного об’єднання класних керівників, яке працювало над проблемою «Національно-патріотичне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання».

Протягом 2019/2020 навчального року було проведено 3 засідання МО класних керівників, на яких розглянуто такі питання:

 • Вересень: аналіз роботи ШМО класних керівників за попередній навчальний рік та визначення напрямків роботи на 2019/2020 н.р.;
  Проведення діагностування серед класних керівників та опрацювання результатів діагностування;
  Нормативно-правове забезпечення виховного процесу у ЗНЗ;
  Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків за інтересами
 • Листопад: виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції (семінар);
  Вироблення методичних рекомендацій: система формування успішної особистості школяра. Створення ситуацій успіху – запорука виховання успішного школяра.
 • Лютий: спільна робота громадськості, школи, сім'ї у встановленні особистості школяра. Патріотичне виховання у сім'ї (круглий стіл).
 • Проведено обмін досвідом з питань: громадянське виховання учнів як соціально-педагогічна проблема (виховання в контексті життєтворчості особистості); індивідуальна робота з батьками.

Класними керівниками було проведено відкриті години спілкування:

 • Клеменко М.М. Подорож у Країну права ( 3 клас);
 • Шаповал Л. О. - тематичний урок до Дня Гідності та Свободи – 5 – 10 класи
 • Кушнір А.Б. – «Мовні посиденьки» - 1-4 класи;

На засідання МО класних керівників розглядали новинки методичної літератури з питань виховання, виробляли методичні рекомендації. Враховуючи методичну та виховну теми, кожен класний керівник впроваджував різні традиційні та нетрадиційні форми роботи з класними колективами і вдосконалював свою майстерність. Для класних керівників були проведені індивідуальні та групові консультації.

Реалізація основних завдань виховного процесу здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків:

Ціннісне ставлення до себе

Виховними досягненнями цього напрямку є сформованість в учнів основ духовно – морального та фізичного розвитку особистості.

У школі було проведено ряд заходів: серію тематичних годин спілкування «Твоє здоров’я у твоїх руках», Олімпійський урок та Олімпійський тиждень, День здоров’я тематичні уроки про торгівлю людьми «Сучасне рабство», перегляд відеофільмів про проблему торгівлі людьми, куріння, про насильство в Інтернеті; щоденні бесіди з учнями, що підвозяться «Я – пішохід», «Я – пасажир», комплексні бесіди по попередженню дитячого травматизму, акцію «Твій зовнішній вигляд», конкурс малюнків (1 – 4 кл.) та плакатів, стінгазет, відеопрезентацій ( 5 – 10 кл.) «Ми вибираємо здоров’я». Відповідно до плану проведено тиждень права у школі, заходи в рамках Всеукраїнської акції « 16 днів проти насилля». Проведені комплексні бесіди щодо безпеки життєдіяльності у період карантину та дотримання карантинних вимог.

Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова та діла.

Упродовж року найцікавіше пройшли: родинний конкурс «Український сувенір», тематичні години спілкування у 1 – 10 класах з участю батьків, тематичні загальношкільні та класні батьківські збори .

Згідно плану працює батьківський правовий лекторій. В онлайн-режимі подякували батькам, які найактивніше допомагали у проведенні різних акцій, конкурсів декоративно – прикладного мистецтва.

Учні активно проявили свою громадянську позицію у акції «Допоможемо людям похилого віку», привітали вчителів – пенсіонерів з Днем працівника освіти (вручили виготовлені гуртківцями сувеніри та солодощі).

Ціннісне ставлення до праці

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички само обслуговуючої та суспільно корисної праці.

У школі протягом року проведено анкетне опитування випускників щодо подальшого працевлаштування; організовано роботу шкільного гуртка «Моделювання сувеніру – іграшки», «Оригамі», «Художня вишивка» (від БДЮТу). Учні взяли активну участь у двомісячнику «Приберемо довкілля», посадили на шкільній клумбі вирощену розсаду, троянди. Проведена загальношкільна акція «Озеленимо класну кімнату». Гуртківці стали переможцями районних конкурсів «Новорічна композиція», «Різдвяна писанка» тощо. Проведено групову справу «Годівничка».

Цікаво та змістовно класні керівники провели тематичні години спілкування «Що я знаю про майбутню професію», у 9 – 10 класах вікторину «Калейдоскоп професій», у 7 – 8 класах – колективне ігрове спілкування «Що я маю знати про майбутню професію». Взяли участь в акції « Подаруй іграшку для малюка дитячого садка», поділилися з малюками власноруч виготовленими іграшками.

4.Ціннісне ставлення до природи

Всі виховні заходи цього напрямку були спрямовані на усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи.

Учні школи взяли активну участь у місячнику по благоустрою території: прибрали сільський парк, посадили дерева біля школи з учасником АТО (операція « Посадимо дерево миру), провели конкурс «Новорічна композиція», конкурс квіткових композицій; провели конкурсно – розважальну програму« Осінній бал», «Зустрічаймо весну», конкурс виробів з природного матеріалу, виготовили та розвісили біля школи годівнички для птахів.

5.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатності виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

У школі працює вокальний гурток ( керівник Калініченко В. А.), учасники яких беруть активну участь у шкільних концертах, концертах, що організовує СБК, на районній сцені. Також творчо працює танцювальний та вокальний гурток від БЮТу (керівник Звонко О. В.) Організовано відбулися концерти до Дня працівників освіти; взяли активну участь у концертах, що організовує СБК (до Дня захисника Вітчизни, до Дня сільського працівника). Творчість, артистизм учні продемонстрували під час проведення Новорічної вистави, вистави до дня Святого Миколая , конкурсно-розважальної програми «Осіння феєрія», до Дня Валентина; провели конкурс малюнків «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря». Взяли участь у районних конкурсах малюнків, декоративно – прикладного мистецтва, Різдвяна писанка, «Новорічна композиція». До Міжнародного дня рідної мови проведено «Мовні посиденьки» (1 – 4 класи) та квест «Не бійся заглядати у словник» (5 – 10 класи).

6.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Формування в учнів почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; усвідомлення єдності власної доля з долею України» формування потреби у збереженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

Упродовж року цікаво та змістовно пройшли у школі такі заходи: « Обеліск», мітинги – реквієми до Дня визволення Сахновщини від німецько – фашистських загарбників, зустріч з ветеранами педагогічної ниви; уроки пам’яті «Україна пам’ятає», тематична лінійка – пам'ять «Запалимо свічку» (Голодомор 1932 – 1933 р.р. в Україні та політичні репресії); тиждень права у школі; загальношкільне свято «Витоки української писемності» ( до Дня української писемності та мови), конкурс малюнків «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря»; конкурс рефератів та тематична загальношкільна лінійка «Бережіть пам'ять про Крути» ( до Дня пам’яті героїв Крут); тематичний урок, присвячений пам’яті загиблим у Афганістані «Воїни – інтернаціоналісти»; провели конкурс малюнків «Країна, у якій я живу», загальношкільний захід «Солоний майдан», День Свободи та Гідності». Провели пізнавально – розважальні програми «Ми славні козачата», «Козацькі розваги» «Україна колядує, колядує вся земля». Змістовно пройшли тематичні години спілкування «А ми тую славу козацькую збережемо».

У школі творчо працюють діють дитячі організації «Країна Калинова»(1 – 6 кл.), «Здорове покоління» ( 7 – 9 кл.), ДЮП, ЮІР. Ефективно працює шкільна управлінська рада, яка забезпечує діловий режим життя, чистоту та порядок за рахунок співпраці всіх центрів:дисципліни та порядку, навчального, культурно – масового, спортивного, суспільно корисних справ, прес – центру.

Щомісяця прес – центр випускав стінну газету «Шкільний вісник», де оперативно висвітлювалося життя школи та класних колективів, систематично поновлювався новинами сайт школи. Щотижня проходила загальношкільна лінійка – підсумок зробленого та тематичні лінійки, приурочені різним датам.

У школі організовано роботу 11 гуртків: «Моделювання сувеніру - іграшки», вокальний, «Школа безпеки», «Студія образотворчого мистецтва», гурток лицарсько – козацького гарту, «Народна творчість», «Цікава інформатика», танцювальний і вокальний «Оригамі», «Художня вишивка від БДЮТу. У цих гуртках займаються за інтересами всі учні школи. Результати своєї роботи гуртківці представляли шкільних та районних конкурсах та у багатьох номінаціях стали переможцями. До роботи гуртків задіяні учні різних пільгових категорій.

Протягом 2019 - 2020 н.р. проводилась дієва робота з батьками: згідно річного плану школи відбулися загальношкільні батьківські збори, на яких виступали класні керівники, представники батьківського комітету; по класах пройшли тематичні класні батьківські збори; у школі працює батьківський лекторій;

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж, який фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. Класними керівниками проводились тематичні уроки з безпеки життєдіяльності, профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Кожним вчителем – предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом року проводилися профілактичні бесіди, інша робота щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби, ГРВІ медсестрою школи. Здійснений поглиблений медичний огляд учнів, розподілено на групи для проведення уроків фізичної культури. З метою пропаганди здорового способу життя у школі пройшов конкурс інсценівок та малюнків « Ми вибираємо здоров’я». Традиційним заходом у школі є День здоров’я, який пройшов у вересні. Учні, позбавлені батьківського піклування, учні, батьки яких мають статус учасника АТО, та діти з малозабезпечених сімей охоплені безкоштовним гарячим харчуванням.

Правове виховання здійснювалося в школі на уроках правознавства, виховних годинах спілкування, під час проведення виховних загальношкільних заходах. Ніхто з учнів школи не стоїть на обліку у кримінальної міліції .У школі пройшов тиждень права, під час якого було проведено конкурс « Кращий правознавець» « Заочну подорож у Країну права», тематичні години спілкування у 1 –9 класах «Дитина та її права», Всеукраїнський урок права, конкурс малюнків та стіннівок « Людина та її права». Проводилась правова робота з батьками. Питання стану профілактики та запобігання правопорушень постійно заслуховувалося на нарадах при директорові, на класних зборах, ШМО класних керівників, педраді.

У школі створені позитивні умови для розвитку та соціалізації особистості. Складено базу даних про соціальний статус учнів школи на основі педагогічного обстеження матеріально – побутових умов сімей, у яких проживають діти. Проведено діагностику відносин у сім'ях, виховного потенціалу сімей, які складають пільговий контингент. Питання соціального захисту розглядали на педраді ( грудень, травень) Діти із соціально незахищених сімей постійно задіються у проведення класних та загальношкільних заходів. Для дітей, позбавлених батьківського піклування, із малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО, організовано безкоштовне харчування

Робота з педагогічними кадрами

В школі працює 22 учитель. З них мають вищу кваліфікаційну категорію - 6 чоловік (27 %) , першу категорію – 7 (32%), другу категорію - 1(5%), спеціаліст – 2 (10%), тарифні розряди – 6 (27%). За освітою: з 22 педагогічних працівників: мають вищу освіту 16 чоловік (85%), середню загальну – 0 чоловік, базову вищу – 0 чоловік, середню спеціальну – 6 чоловік (27%).

З кожним роком збільшується кількість учителів пенсійного віку. Працюють – 7 пенсіонерів, це становить 32 % від загальної кількості вчителів. Переважна більшість працюють більше 25 років.

Школа забезпечена педагогічними кадрами повністю, але є потреба готувати випускників – вчителя англійської мови, фізики, української мови.

Затверджено наказом рішення атестаційної комісії І рівня Шевченківської ЗОШ І – ІІІ ступенів від 20.03.2020 року про те, що відповідають займаній посаді такі педагогічні працівники:
• Шаповало Р.С., вчитель фізичної культури, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
• Виставкіна Тетяна Володимирівна, вчитель історії . Клопотати перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації про атестацію педагогічного працівника Виставкіну Тетяну Володимирівну, вчителя історії, щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
*Ковальчук Наталія Миколаївна, вчитель англійської мови. . Клопотати перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Сахновщинської районної державної адміністрації про атестацію педагогічного працівника Ковальчук Наталії Миколаївни, вчителя англійської мови , щодо відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

З метою підвищення якості загальної середньої освіти в школах продовжили роботу над методичною темою: «Реалізіція ключових компетентностей навчально-виховного процесу як основа розвитку здорової особистості». Удосконалюється система підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників.

Робота по впровадженню нових педагогічних технологій навчання та виховання

Школа працювала над методичною темою «Впровадження сучасних педагогічних технологій в педагогічний процес з метою підвищення якості навчально-виховного процесу». Матеріали цієї роботи проходять через підсумки за­сідань шкільних методоб’єднань, науково-практичного семінару та оформлені в ме­тодичному кабінеті школи. Підсумки було підведено на засіданні мето­дичної ради школи(в онлайм режимі). В звязку з пандемією, школа працювала дистанційно. Є і плюси , але більше мінусів, оскільки більшість сімей не може забезпечити дітей компютерами, дозволити провести інтернет.

Освіта в сучасному вимірі є найважливішим елементом розвитку людського потенціалу. Тому особливого значення набуває досвід роботи педагогів, які володіють високою професійною кваліфікацією і компетентністю, сповнені новаторських ідей та нових прогресивних підходів до навчально-виховного процесу.

Організація проведення державної підсумкової атестації

ДПА в цьому навчальному році відмінено в звязку з пандемією, 11 класу в цьому році не було.

Соціальний захист учасників педагогічного процесу

Велика увага приділялась питанню охорони дитинства. У соціально-педагогічному паспорті школи відображені всі категорії дітей, які можуть потребувати і потребують допомоги. Ці діти користувалися особливою увагою, вивчалися умови їх проживання, матеріальний стан сімей, де вони виховуються, при потребі надавалася необхідна допомога у вигляді безкоштовного харчування.

У школі сформовано банк даних учнів пільгових категорій:
▪ 3 дитини-інваліда;
▪ 0 дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
▪ 18 дітей з 7 багатодітних сімей;
▪ 0 дітей з малозабезпечених сімей;
▪ 0 дітей із сімей, що потрапили в кризову ситуацію;
▪ 3 дітей-сиріт.

Учні школи отримали новорічні подарунки за рахунок позабюджетних коштів (голова Шевченківської сільської ради Лисенко С.В.). Учні були залучені до участі в усіх заходах, які проводилися до Новорічних і Різдвяних свят.

Адміністрацією школи з громадським інспектором з охорони дитинства Гень О.С., класними керівниками та головою Шевченківської сільської ради Лисенко С.В. проведені первинні та контрольні обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій, з метою контролю умов проживання дітей та забезпечення їх законних прав, надання необхідної допомоги, залучення учнів до систематичного відвідування школи.

Дирекцією школи, класними керівниками, громадським інспектором з охорони дитинства зверталася увага на навчання та виховання дітей пільгових категорій. Питання соціального захисту дітей розглядалися на батьківських зборах, засіданнях ради школи, педагогічної ради, нарад при директору.

Влітку всі діти відпочивали вдома в зв’язку з пандемією COVID-19

Діти забезпечені одноразовим гарячим харчуванням. Учні 1-4 класів харчувалися за батьківські кошти, діти з малозабезпечених сімей – за бюджетні кошти. Медичний огляд учнів здійснюється медичною сестрою школи, фельдшером ФПУ с. Шевченкове, проведено поглиблений медичний огляд учнів 1-10 класів лікарями Сахновщинської ЦРЛ. Вчителі та працівники школи вчасно проходили щорічний медичний огляд.

Господарча діяльність

Проведено поточний ремонт шкільної котельні, класних кабінетів, приміщення школи. Одноразове гаряче харчування здійснювалося за рахунок батьків (1-11 класи), спонсорських внесків, внесків батьків.

В школі функціонувало 11 навчальних кабінетів, 1 комп’ютерний клас (6 учнівських та 1 учительський комп’ютер), 1 комп’ютери для роботи адміністрації школи,3 учительських комп’ютера, 1 комбінована майстерня з трудового навчання, спортивний зал, спортивний майданчик.

Працювала шкільна бібліотека. Її книжковий фонд становив 7687 книг. З них: підручників 2187; брошур, журналів – 5500.

По школі забезпеченість підручниками складала 86%.

З позабюджетних коштів було залучено 25200 гривень, в тому числі:
бюджетних 0 гривень
спонсорських 25200,00гривень
батьківських 0 гривень
зароблених закладом 0.

Були виконані основні види робіт: 1. Ремонт відмостки біля школи- 25200 гривень

Директор школи Г.Д.Гончаренко

Кiлькiсть переглядiв: 1390

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.